SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 8. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/ 03, 46/06 i 18/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/ 06 i 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu
sredstava spomeničke rente

Članak 1.

U članku 5. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente (»Službene

novine Primorsko-goranske županije« broj 5/07 i 18/08)- (dalje u tekstu: Pravilnik), dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- dokaz- potvrdu Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije o svim izmirenim dospjelim javnim davanjima Gradu Opatiji do dana podnošenja prijave, za vlasnika, odnosno sve suvlasnike građevine za čije uređenje se traži sufinanciranje iz spomeničke rente prema ovom Pravilniku.«

Članak 2.

U članku 9a. stavak 1. Pravilnika iza riječi : » ...u iznosu od 70% uplaćenog iznosa spomeničke rente koji po zakonu pripada Gradu Opatiji i koji je prihodovan« dodaju se riječi koje glase: »do dana podnošenja prijave za sufinanciranje, ...«.

Članak 3.

U članku 7. Pravilnika iza riječi: »...radove iz članka 9.«, dodaju se riječi koje glase: »i koji je potvrđen od strane nadležnog upravnog odjela Grada Opatije, ...«.

Članak 4.

U članku 15. Pravilnika dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Po zahtjevu podnositelja prijave do najkasnije 15-tog studenog tekuće godine Gradonačelnik može u izuzetno opravdanim slučajevima nemogućnosti pravovremenog izvršenja radova produžiti krajnji rok za podnošenje Izvješća o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. i 4. i u članku 13. stavak 1. Pravilnika riječ: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«, a u članku 14. stavak 1. Pravilnika riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 011-01/09-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr