SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06- pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 8. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/04, 39/05, 54/07, 6/08 i 46/08) - ( dalje u tekstu: Odluka), riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 10. Odluke riječi koje glase: »suglasnosti Gradskog poglavarstva i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Gradskog poglavarstva.« mijenjaju se i glase: »suglasnosti Gradonačelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Grada Opatije.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 011-01/09-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr