SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01,8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Članak 1.

U poglavlju 2. Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.46/06) točka 1. mijenja se i glasi:

»2. Tečaj informatike za verificirane programe koji se upisuju u radnu knjižicu (ECDL, računalni operator i slično)«.

Članak 2.

U istom poglavlju točka 2. mijenja se i glasi:

»Tečaj njemačkog jezika turisitčko-ugostiteljske struke, te tečaj francuskog jezika u trajanju od minimalno 100 sati.«

Članak 3.

U istom poglavlju iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»Za stručno usavršavanje za programe za kojima se ukaže potreba na tržištu rada, a koji se upisuju u radnu knjižicu. Svake kalendarske godine Grad Opatija u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje te ostalim metodama utvrđuje prioritete za programe usavršavanja.«

Članak 4.

U istom poglavlju stavak 9. mijenja se i glasi:

»Rokovi za podnošenje zahtjeva jesu 15 dana od dana objave javnog poziva, koji će biti dostupan u Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, oglasnoj ploči Grada te na web stranicama Grada Opatije.

Tečajevi usavršavanja za mlade nezaposlene se održavaju u najmanje dva turnusa godišnje.«

Članak 5.

U istom poglavlju stavak 12. riječi »Upravni odjel za samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima »Nadležni upravni odjel«.

Članak 6.

U cijelom tekstu Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« osim članka 6. koji stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/ 07) i Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 125/08).

Klasa: 101-01/06-01/01

Ur. broj 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr