SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine, donosi

IZMJENE
Etičkog kodeksa nositelja političkih
dužnosti u Gradu Opatiji

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07) riječi »predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog poglavarstva Grada Opatije« zamjenjuju se riječima »gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Opatije«.

U istom stavku riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika« .

Članak 4.

Izmjene Kodeksa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/07) i Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 125/08).

Klasa: 004-0/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-09-3

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr