SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/ 06-pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Opatije

Članak 1.

U članku 4. stavku 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/07i 17/07) točka se briše i dodaju se riječi »(u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji.)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi »Upravnom odjelu za samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima »nadležnom upravnom odjelu«.

U istom članku, u stavku 3. riječi »Upravni odjel za samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima »Nadležni upravni odjel«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi »Upravnom odjelu za samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima »nadležnom upravnom odjelu«.

U istom članku, u stavku 3. riječi »Upravni odjel za samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima »Nadležni upravni odjel«.

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Umjesto razriješenog člana Savjeta mladih, Gradsko vijeće imenuje prvog slijedećeg kandidata s najvećim brojem glasova, a koji je predstavnik ovlaštenog predlagatelja kojem je pripadao mandat člana Savjeta mladi«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu materijalnih troškova koji su nastali vezano uz rad Savjeta mladih u paušalnom mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, ali uz uvjet da je član nazočan na svim sjednicam odnosno sastancima u tekućem mjesecu. Uz pravo na naknadu materijalnih troškova članovi Savjeta mladih imaju i pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-gorasnke županije«.

Klasa: 011-01/07-01/09

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr