SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Opatije

Članak 1.

U članku 50. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 56/06 i 6/08), iza stavka 1. dodaju se stavci 2. , 3. i 4. koji glase:

»Zakupcima koji uredno podmire sve obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa do 31. ožujka 2009. godine i s kojima nisu zaključeni ugovori o uređenju poslovnog prostora, umanjiti će se zakupnina za 30% za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2009. godine. Visina umanjene zakupnine utvrditi će se dodatkom ugovora o zakupu.

Zakupci koji zaključe dodatak Ugovora o zakupu iz stavka 1. ovog članka obvezuju se u poslovnim prostorima kontinuirano obavljati djelatnost, prema unaprijed utvrđenom radnom vremenu, a u suprotnom gube pravo na umanjenje zakupnine.

Zakupci koji zaključe dodatak ugovora o zakupu kojim se umanjuje zakupnina, ostvaruju pravo na umanjenje zakupnine za 50 % iz osnovnog ugovora o zakupu za mjesec prosinac tekuće godine, pod uvjetom da podmire zakupninu i komunalnu naknadu za razdoblje siječanj - studeni do 20. studenoga.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/10

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr