SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
53

57.

Na temelju članka 26.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 101/98, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo na području Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana te radno vrijeme tržnice na malo, ribarnice i benzinskih postaja na području Grada Opatije.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na prodavaonice na benzinskim postajama, hotelima, kampovima i drugim vrstama ugostiteljskih objekata, lukama nautičkog turizma, u bolnicama te kioscima za prodaju novina i cvijeća.

Članak 2.

Radno vrijeme utvrđuje se za slijedeća razdoblja: predsezone (01. siječnja - 30. travnja), glavne sezone (od 01. svibnja - 15. listopada) i posezone (16. listopada - 31. prosinca) u 2004. godini.

Članak 3.

U glavnoj sezoni radno vrijeme prodavaonica neprehrambenih proizvoda u radne dane:

- započinje u 07,00 sati, a završava u 22,00 sata, s mogućnošću produženja do 24,00 sata po zahtjevu koji se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Opatije;

a nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom radno vrijeme prodavaonica neprehrambenih proizvoda i to zlatarnice, filigranarnice, boutiqui, suvenirnice i cvjećarne:

- započinje u 08,00 sati, a završava u 13,00 sati

ili

- započinje u 14,00 sati i završava u 19,00 sati, s mogućnošću produženja prema utvrđenom tjednom radnom vremenu;

Ostale neprehrambene prodavaonice nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom mogu poslovati prema radnom vremenu utvrđenom alinejom 2. i 3. stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U glavnoj sezoni radno vrijeme prodavaonica prehrambenih proizvoda u radne dane:

- započinje u 06,00 sati, a završava u 20,00 sata, s mogućnošću produženja do 22,00 sata po zahtjevu koji se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Opatije;

a nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom:

- započinje u 07,00 sati, a završava u 12,00 sati

ili

- započinje u 13,00 sati i završava u 18,00 sati, s mogućnošću produženja prema utvrđenom tjednom radnom vremenu.

Članak 5.

U predsezoni i posezoni radno vrijeme svih prodavaonica u radne dane:

- započinje u 07,00 sati, a završava u 19,00 sata, s mogućnošću produženja do 20,00 sati po zahtjevu koji se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Opatije;

a nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom prodavaonice, izuzev prodavaonica prehrambenih proizvoda:

- mogu poslovati od 08,00 sati do 13,00 sati ili od 14,00 sati do 19,00 sati.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda u dane iz alineje 2. stavka 1. ovog članka u vremenu od 07,00 sati do 12,00 sati ili od 13,00 sati do 18,00 sati posluju prema rasporedu dežurstava uz ispunjenje uvjeta:

- da imaju do 200,00 m2 neto prodajne površine,

- da su podnijele zahtjev (do 15. prosinca tekuće godine po prethodnoj obavijesti Upravnog odjela za komunalni sustav) i dobile rješenje o dozvoli rada.

Članak 6.

Raspored dežurstava u predsezoni i posezoni nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom prodavaonica prehrambenih proizvoda:

SIJEČANJ: 1. Radnik d.d. Prodavaonica broj 2 u Opatiji, M. Tita 90/1

Marija Šumonja, Prodavaonica »Mimi« u Iki, braće Honovića 18

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« Volosko, Katalinićeve stube 4

4. Prunus d.o.o. Market »Letiš« u Opatiji, M. Tita 158

Radnik d.d. Prodavaonica broj 1 u Voloskom, A. Štangera 26

Lovor Trade d.o.o., Voćarna Ičići, u Ičićima Poljanska cesta 1

6. Konzum d.d. Prodavaonica broj 474 u Opatiji, M. Tita 114

S.I.N.G.O. d.o.o. prodavaonica 7, u Voloskom, A. Štangera 43

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Iki, Primorska 15

11. Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Opatiji, V. Spinčića 2/3

Slavica Slavić, Trgovina Pobri, u Pobrima, Pobarska cesta 3

Konzum d.d. Prodavaonica broj 470 u Veprincu, Tumpići 1

18. »Cupido« d.o.o. prodavaonica Cupido 2 u Opatiji, Varljenska 4

Marinka Prodan, Mini market Poljane, Poljane

Konzum d.d. prodavaonica 467 u Voloskom, A. Štangera 36

25. Radnik d.d. Prodavaonica broj 2 u Opatiji, M. Tita 90/1

Marija Šumonja, Prodavaonica »Mimi« u Iki, braće Honovića 18

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Voloskom, Katalinićeve stube 4

VELJAČA 1. Prunus d.o.o. Market »Letiš« u Opatiji, M. Tita 158

Radnik d.d. Prodavaonica broj 1 u Voloskom, A. Štangera 26

Lovor Trade d.o.o., Voćarna Ičići, u Ičićima Poljanska cesta 1

8. Konzum d.d. Prodavaonica broj 474 u Opatiji, M. Tita 114

S.I.N.G.O. d.o.o. prodavaonica 7, u Voloskom, A. Štangera 43

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Iki, Primorska 15

15. Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Opatiji, V. Spinčića 2/3

Slavica Slavić, Trgovina Pobri, u Pobrima, Pobarska cesta 3

Konzum d.d. Prodavaonica broj 470 u Veprincu, Tumpići 1

22. »Cupido« d.o.o. prodavaonica Cupido 2 u Opatiji, Varljenska 4

Marinka Prodan, Mini market Poljane, Poljane

Konzum d.d. prodavaonica 467 u Voloskom, A. Štangera 36

29. Radnik d.d. Prodavaonica broj 2 u Opatiji, M. Tita 90/1

Marija Šumonja, Prodavaonica »Mimi« u Iki, braće Honovića 18

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Voloskom, Katalinićeve stube 4

OŽUJAK 7. Prunus d.o.o. Market »Letiš« u Opatiji, M. Tita 158

Radnik d.d. Prodavaonica broj 1 u Voloskom, A. Štangera 26

Lovor Trade d.o.o., Voćarna Ičići, u Ičićima Poljanska cesta 1

14. Konzum d.d. Prodavaonica broj 474 u Opatiji, M. Tita 114

S.I.N.G.O. d.o.o. prodavaonica 7, u Voloskom, A. Štangera 43

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Iki, Primorska 15

21. Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Opatiji, V. Spinčića 2/3

Slavica Slavić, Trgovina Pobri, u Pobrima, Pobarska cesta 3

Konzum d.d. Prodavaonica broj 470 u Veprincu, Tumpići 1

28. »Cupido« d.o.o. prodavaonica Cupido 2 u Opatiji, Varljenska 4

Marinka Prodan, Mini market Poljane, Poljane

Konzum d.d. prodavaonica 467 u Voloskom, A. Štangera 36

TRAVANJ 11. Radnik d.d. Prodavaonica broj 2 u Opatiji, M. Tita 90/1

Marija Šumonja, Prodavaonica »Mimi« u Iki, braće Honovića 18

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Voloskom, Katalinićeve stube 4

12. Prunus d.o.o. Market »Letiš« u Opatiji, M. Tita 158

Radnik d.d. Prodavaonica broj 1 u Voloskom, A. Štangera 26

Lovor Trade d.o.o., Voćarna Ičići, u Ičićima Poljanska cesta 1

18. Konzum d.d. Prodavaonica broj 474 u Opatiji, M. Tita 114

S.I.N.G.O. d.o.o. prodavaonica 7, u Voloskom, A. Štangera 43

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Iki, Primorska 15

25. Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Opatiji, V. Spinčića 2/3

Slavica Slavić, Trgovina Pobri, u Pobrima, Pobarska cesta 3

Konzum d.d. Prodavaonica broj 470 u Veprincu, Tumpići 1

LISTOPAD 17. »Cupido« d.o.o. prodavaonica Cupido 2 u Opatiji, Varljenska 4

Marinka Prodan, Mini market Poljane, Poljane

Konzum d.d. prodavaonica 467 u Voloskom, A. Štangera 36

24. Radnik d.d. Prodavaonica broj 2 u Opatiji, M. Tita 90/1

Marija Šumonja, Prodavaonica »Mimi« u Iki, braće Honovića 18

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Voloskom, Katalinićeve stube 4

31. Prunus d.o.o. Market »Letiš« u Opatiji, M. Tita 158

Radnik d.d. Prodavaonica broj 1 u Voloskom, A. Štangera 26

Lovor Trade d.o.o., Voćarna Ičići, u Ičićima Poljanska cesta 1

STUDENI 1. Konzum d.d. Prodavaonica broj 474 u Opatiji, M. Tita 114

S.I.N.G.O. d.o.o. prodavaonica 7, u Voloskom, A. Štangera 43

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Iki, Primorska 15

7. Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Opatiji, V. Spinčića 2/3

Slavica Slavić, Trgovina Pobri, u Pobrima, Pobarska cesta 3

Konzum d.d. Prodavaonica broj 470 u Veprincu, Tumpići 1

14. »Cupido« d.o.o. prodavaonica Cupido 2 u Opatiji, Varljenska 4

Marinka Prodan, Mini market Poljane, Poljane

Konzum d.d. prodavaonica 467 u Voloskom, A. Štangera 36

21. Radnik d.d. Prodavaonica broj 2 u Opatiji, M. Tita 90/1

Marija Šumonja, Prodavaonica »Mimi« u Iki, braće Honovića 18

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Voloskom, Katalinićeve stube 4

28. Prunus d.o.o. Market »Letiš« u Opatiji, M. Tita 158

Radnik d.d. Prodavaonica broj 1 u Voloskom, A. Štangera 26

Lovor Trade d.o.o., Voćarna Ičići, u Ičićima Poljanska cesta 1

PROSINAC 5. Konzum d.d. Prodavaonica broj 474 u Opatiji, M. Tita 114

S.I.N.G.O. d.o.o. prodavaonica 7, u Voloskom, A. Štangera 43

Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Iki, Primorska 15

12. Željko Matijević, Pekara »Kroasana« u Opatiji, V. Spinčića 2/3

Slavica Slavić, Trgovina Pobri, u Pobrima, Pobarska cesta 3

Konzum d.d. Prodavaonica broj 470 u Veprincu, Tumpići 1

19. »Cupido« d.o.o. prodavaonica Cupido 2 u Opatiji, Varljenska 4

Marinka Prodan, Mini market Poljane, Poljane

Konzum d.d. prodavaonica 467 u Voloskom, A. Štangera 36

Članak 7.

Odluka o radnom vremenu prodavaonica kao i rješenje o dozvoli rada prema rasporedu dežurstava moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu u svakoj prodavaonici.

Članak 8.

U razdoblju od 20. do 31. prosinca te desetak dana uoči Uskrsa prodavaonice posluju prema režimu utvrđenom za glavnu sezonu.

Članak 9.

Tržnica na malo i ribarnica rade radnim danom od 06,00 do 13,00 sati, a nedjeljom od 07,00 do 12,00 sati..

Članak 10.

Radno vrijeme benzinskih postaja započinje svaki dan u 07,00 sati, a završava u 22,00 sata u predsezoni i posezoni, odnosno završava u 24,00 sata u glavnoj sezoni.

Članak 11.

Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 32/01 i 4/02).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 335-01/03-01/28

Ur. broj: 2156/01-02-03-16

Opatija, 23. prosinca 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Ranko Vlatković, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr