SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08 i 3/09) u članku 2. stavku 1. pod rednim brojem 4. brojka »610.000,00« zamjenjuje se brojkom »660.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »1.540.000,00« zamjenjuje se brojkom »1.600.000,00«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. pod rednim brojem 5. brojka »60.000,00« zamjenjuje se brojkom »40.000,00«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. dodaje se djelatnost pod rednim brojem 10. koja glasi:

»10. uklanjanje starih građevina u Staroj Sušici 20.000,00«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. pod rednim brojem 2. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »70.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »610.000,00« zamjenjuje se brojkom »660.000,00«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. pod rednim brojem 4. brojka »345.000,00« zamjenjuje se brojkom »395.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »1.540.000,00« zamjenjuje se brojkom »1.600.000,00«.

Članak 6.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/13

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr