SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene

novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08 i 3/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz prihoda od iznajmljivanja nekretnina i iz sredstava prihoda tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta,

nogostupa, zelenih i ostalih javnih površina 150.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 73.554,00


ukupno kuna 223.554,00.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. pod rednim broju 1. i u ukupnom zbroju brojka »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »30.000,00«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirati će se iz prihoda komunalnog doprinosa, naknada za koncesije, prihoda od prodaje grobnih okvira i tekućih pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene:

1. unutarnje preuređenje mrtvačnice

Ravna Gora 59.000,00

2. nabava odara za mrtvačnice Ravna Gora

i Kupjak 82.350,00

3. izgradnja nadgrobnih okvira 30.000,00


ukupno kuna 171.350,00.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 300.000,00

2. doprinos za šume 300.000,00

3. naknade od koncesija 20.000,00

4. prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00

5. prihodi od iznajmljivanja nekretnina

(poslovnog prostora) 400.000,00

6. tekuće pomoći iz državnog proračuna 219.904,00


ukupno kuna: 1.254.904,00.«

Članak 5.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr