SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/08) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2009. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr