SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
53

55.

Na osnovi članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 32/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente Grada Opatije

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Opatije i to posebice:

- obvenici plaćanja spomeničke rente,

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente i

- način plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 3.

Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u nepokretnim objektima i kulturno-povijesnim cjelinama, na području Grada Opatije, kojima je nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povjesne cjeline.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.

Visina spomeničke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima i na području zaštićene kulturno-povjesne cjeline u Gradu Opatiji, iznosi 3,00 (tri) kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Spomenička renta plaća se u jednokratnom godišnjem iznosu u korist Proračuna Grada Opatije, prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije.

Članak 6.

Obveznik spomeničke rente koji u tijeku kalendarske godine počinje ili prestaje obavljati gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povjesne cjeline, plaća spomeničku rentu samo za vremensko razdoblje u godini u kojem je obavljao gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povjesne cjeline.

Ukoliko tokom godine neki nepokretni objekt, naselje ili dio naselja dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povjesne cjeline na području Grada Opatije, obveznici spomeničke rente biti će u obvezi platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem su obavljali djelatnost u kulturnom dobru ili na području proglašene kulturno-povjesne cjeline.

Spomenička renta za obavljanje djelatnosti za dio vremenskog razdoblja u godini, obračunava se na način da se ukupni iznos spomeničke rente za cijelu godinu, podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u godini, u kojem se obveznik nalazio u poslovnom prostoru unutar kulturnog dobra ili kulturno povjesne cjeline, obavljajući svoju djelatnost.

Članak 7.

Ukoliko obveznik spomeničke rente obavlja svoju gospodarsku djelatnost na više odvojenih mjesta (poslovnih jedinica) u nepokretnim kulturnim dobrima ili na području kulturno-povjesnih cjelina u Gradu Opatiji, onda postoji obveza plaćanja spomeničke rente za svako odvojeno mjesto zasebno.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-01/14

Ur. broj: 2156/01-01/03-1

Opatija, 18. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr