SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/ 07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

Ovim programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim programom su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =800.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =50.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI =5.025.000,00 kn


UKUPNO: =5.875.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE =300.000,00 kn

- uređenje parkirališta =100.000,00 kn

- javni WC =100.000,00 kn

- uređaji, strojevi i oprema =100.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =0,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =225.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete =200.000,00 kn

- oprema za novogodišnju rasvjetu =25.000,00 kn

4.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA =1.070.000,00 kn

-rekonstrukcija sigurnosnog ispusta
CS3 San Marino = 470.000,00 kn

-izgradnja idejnog projekta pročišćivača
otpadnih voda =100.000,00 kn

-projektna dokumentacija za sigurnosni
ispust CS3 i CS4 = 50.000,00 kn

-projektna dokumentacija za sanaciju
ispusta CS3 i CS4 (Ambul.) = 50.000,00 kn

-izgradnja odvodnje i DTK mreže
prema Sorinju = 400.000,00 kn

5.GROBLJA I SPOMENICI
KULTURE =3.200.000,00 kn

-zaštita sakralne i spomeničke baštine
(izgradnja crkve Sv. Nikole i Sv. Roka,
trg Ivana Krstitelja) =1.100.000,00 kn

-zemljište za proširenje groblja =100.000,00 kn

-izgradnja mrtvačnice i uređenje
groblja =2.000.000,00 kn

6.OPSKRBA PITKOM VODOM =930.000,00 kn

- izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =280.000,00 kn

- izgradnja hidrantske mreže =150.000,00 kn

- vodosprema =500.000,00 kn

7.GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE =150.000,00 kn

- idejni projekt za sportsku dvoranu =90.000,00 kn

- izgradnja autobusne čekaonice =60.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-29

Lopar, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr