SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Temeljem članka 52. Odluke o načinu i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/98 i 4/00), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 25. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini grobnih naknada na grobljima
na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta i visina godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na grobljima na području Općine Baška.

Članak 2.

(1) Naknada za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme utvrđuje se u visini, kako slijedi:

.grob za pojedinačni ukop 8.000,00 kn

.grob za pojedinačni ukop s betonskim
okvirom 8.500,00 kn

.pojedinačna grobnica (niša) 8.000,00 kn

.obiteljska grobnica (jednostruka) 10.000,00 kn

.obiteljska grobnica (dvostruka) 15.000,00 kn

(2) Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se u visini, kako slijedi:

.grob za pojedinačni ukop sa
i bez betonskog okvira 80,00 kn

.pojedinačna grobnica (niša) 80,00 kn

.obiteljska grobnica (jednostruka) 120,00 kn

.obiteljska grobnica (dvostruka) 200,00 kn

Članak 2.

(1) Naknade iz članka 1. ove Odluke odnose se samo na korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Baška.

  (2) Naknade iz članka 1. podvostručuju se za korisnike čije prebivalište je izvan Općine Baška.

Članak 3.

(1) Naknade iz članka 1. ove Odluke naplaćuje upravljač grobljima.

(2) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno kod dodjele grobnog mjesta.

(3) Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se jednom godišnje po primitku naloga za plaćanje ispostavljenog od upravljača grobljima.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosima grobnih naknada za grobna mjesta na grobljima u Baški, Jurandvoru, Batomlju i Dragi Bašćanskoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/00).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-03-09-4

Baška, 25. veljače 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr