SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/ 06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), a sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2005.-2009. godine (Klasa: 021-04/05-02/76, Ur. broj: 2170-01-11-01-05-2, od 29. rujna 2005. godine), Županijska skupština je na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o sufinanciranju izgradnje
školske sportske dvorane Osnovne škole
»Milan Brozović« Kastav

I.

U Odluci o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav (»Službena novine PGŽ« broj 27/08) točka I. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»I.

Primorsko-goranska Županija i Grad Kastav sufinancirat će radove izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav.

Ukupna procijenjena vrijednost radova koje će sufinancirati Županija i Grad Kastav iznosi 33.001.000,00 kn (PDV uključen).

Ugovorom zaključenim između Grada Kastva i Izvoditeljem radova za izgradnju školske sportske dvorane utvrđena je vrijednost radova u iznosu od 28.865.434,47 kuna.

Grad Kastav sufinancirat će 67%, dok će Županija sufinancirati 33% radova na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav.

O sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane Primorsko-goranska županija i Grad Kastav zaključit će sporazum kojim će se utvrditi uvjeti, dinamika i način sufinanciranja.«

II.

U točki II. stavak 1. briše se.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/17

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr