SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 2, 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sajmenom danu
u Ravnoj Gori

Članak 1.

U Odluci o sajmenom danu u Ravnoj Gori (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/97 i 5/08) u članku 3. stavak 1. brojka 15,00 zamjenjuje se brojkom 16,39.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Cjenik rezervacija za korištenje prostora otvorene tržnice donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog Turmina d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 27. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr