SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Svi planirani programi po djelatnostima su u cijelosti izvršeni.

* Radovi na vađenju starih betonskih tlakavaca i rubnjaka ulazne staze groblja Kupjak, zamjeni podloge te dobavi i ugradnji novih tlakavaca financirani su iz sredstava komunalnog doprinosa te su prikazani u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

IV.

D. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalne naknade u iznosu od 1.244.123,33 kn utrošena su za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda 14.608,28 kn

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina 239.616,95 kn

- održavanje javnih površina 246.705,72 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta 376.501,41 kn

- održavanje groblja 51.492,12 kn

- javna rasvjeta 315.198,68 kn.

2. Sredstva od grobne naknade u iznosu od 78.558,35 kuna utrošena su za tekuće održavanje groblja Ravna Gora i Kupjak.

3. Naknada šumoposjednika za održavanje prometnice u iznosu od 8.984,91 kn utrošena je za popravak šumske ceste »Suhi vrh« - »Pod zelencovo«.

Klasa: 363-01/09-01/6

Ur. broj: 2112/07-02-09-1

Ravna Gora, 18. veljače 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr