SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Svi planirani programi za 2008. godinu u potpunosti su dovršeni u skladu s Drugom izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. Početno planirana obnova nogostupa »Jarak« u Ravnoj Gori odgođena je za 2009. godinu zbog nepravovremeno izvedenih radova na rekonstrukciji vodovoda i izgradnji kanalizacijskih kolektora na istoj dionici, a nakon toga zbog loših vremenskih uvjeta u listopadu i studenom 2008. godine.

Početno planirani radovi obnove vodovoda Leskova Draga te izgradnje kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje Ravne Gore također su u cijelosti izvedeni, time da je nositelj investicije bio Komunalac d.o.o. Delnice, dok je Općina Ravna Gora ove programe sufinancirala u skladu s Proračunom za 2008. godinu.

IV.

C. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 2.979.176,85 kn utrošena su za građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- za javne površine 139.202,77 kn

- za nerazvrstane ceste 2.725.689,87 kn

- za javnu rasvjetu 7.576,20 kn

- za groblja 106.708,01 kn.

2. Sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 163.099,11 kn utrošena su za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- za javne površine 163.099,11 kn.

3. Preostala sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kn utrošena su za sufinanciranje izgradnje (obnove) vodovoda Leskova Draga.

Klasa: 363-01/09-01/5

Ur. broj: 2112/07-02-09-1

Ravna Gora, 18. veljače 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr