SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 9.606.820,25 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 8.752.553,55 kn

Manjak primitaka od financijske imovine 837.725,27 kn.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, te tako utvrđeni višak prihoda poslovanja iznosi 16.541,43 kune.

Članak 3.

Višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu u iznosu od 16.541,43 kuna rasporedit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu za sufinanciranje izgradnje SPC GORANKA Ravna Gora.

Članak 4.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/09-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-09-7

Ravna Gora, 27. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje: 01.01.08. - 31.12.08.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr