SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na osnovi članka 9 . do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst, 18/08) Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 3. veljače 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Općih uvjeta organizacije parkiranja na
javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine PGŽ« broj 45/07, 15/08 i 35/08) u članku 2. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta

- Opatija; Ulica m. Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave)

- Opatija; Spinčićeva ulica (početni dio do pošte)

- Opatija; Kumičićeva ulica (dio prema parkiralištu »Tržnica«)

- Opatija; parkiralište »Tržnica«

- Opatija; Ulica m. Tita (od »Maje« do Trga Vladimira Gortana)

- Opatija - Volosko; Ulica A. Štangera (od kbr 63. - do raskrižja s Ulicom m. Tita)

- Ika - ispred marketa - pored hotela Ika

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 2. alineja 1. (»- ispred marketa«) briše se.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

1. u razdoblju od: 1. 5. do 30. 9.

a) svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 7.00 do 21.00 sat po sljedećim cijenama:

- ZONA »0«: 10,00 kn/h, osim parkirališta Tržnica

- Parkiralište Tržnica: prvi sat 5,00 kn/h;

svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1«: 5,00 kn/h«

- ZONA »2«: 5,00 kn/h

b) svaki dan uključujući neradne dane i blagdane od 8.30 do 21.00 sat po sljedećim cijenama:

- ZONA »0«: parkiralište Ika - ispred marketa - pored

hotela Ika: 10,00 kn/h, prvih 20,00 minuta

bez naknade

2. u razdoblju od 1. 10. do 30. 4.

a) radnim danom i subotom 7.00 - 19.00 sati, a nedjeljom, praznikom i drugim neradnim danom od 7.00 do 13.00 sati

- ZONA »0« (osim Volosko-Štangerova od kbr 63. - Gradske uprave, Opatija - ispod zgrade Porezne uprave te Ika - ispred marketa - pored hotela Ika): prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/h te - ZONA »1«: 5,00 kn/h

- ZONA »2«: 3,00 kn/h

b) radnim danom od 7.00 do 19.00 sati te subotom od 7.00 do 14.00 sati

- ZONA »0« (Volosko-Štangerova od kbr. 63 do Gradske uprave; ispred Porezne uprave): prvi sat 5,00 kn, svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA »1« (Štangerova, Ivana Poščića, Lipovica): 5,00 kn/h

c) radnim danom od 8.30 do 19.00 sati te subotom od 8.30 do 14.00 sati

- ZONA »O« (Ika ispred marketa do hotela Ika): 3,00 kune / sat; prvih 20,00 minuta besplatno

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točki 1. riječi »Ika - ispred marketa 10,00 kn na sat« brišu se.

Članak 5.

U članku 16. riječi »Iki ispred marketa« brišu se.

Članak 6.

U članku 17. iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pravo na povlaštenu kartu imaju redakcije medijskih kuća (pisanih i elektroničkih medija) koje djeluju na području Grada Opatije«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 7.

U članku 17. dosadašnji stavak 6. mijenja se i glasi:

Fizičkoj osobi iz stavka 1., 2, i 5. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta.

Pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 3. i 4. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

Redakciji medijske kuće može se izdati najviše 1 povlaštena karta.

Za jedno vozilo povlaštena karta može se izdati samo po jednoj osnovi.

Članak 8.

U članku 18. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Povlaštenu kartu korisnik iz članka 17. stavka 6. može koristiti neograničeno za područje ZONE »1« i »2« te 1 sat dnevno na području ZONE »0« bez naknade.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirana mjesta bez plaćanja naknade.«

Članak 9.

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a. koji glasi:

»Vozila invalidnih osoba označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 65/05) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

Izuzetno, vozila iz stavka 1. ne plaćaju naknadu za parkiranje na parkirališnim mjestima u naplati koja se nalaze u neposrednoj blizini Thallasotherapije (parkirališna mjesta ispod zgrade od kbr. 190 do kbr 194).«

Članak 10.

Ove izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/07-01/40

Ur. broj: 2156/01-03-01-09-23

Opatija, 3. rujna 2009.

Predsjednik
Poglavarstva Gradonačelnik
prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr