SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o poslovnim prostorima
u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U članku 8. stavak 2 točke 4. Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 02/06, 44/06 i 31/08) briše se.

Slijedom prednjeg u stavku 4. iste točke riječi: »Odredbe stavka 1.2.3. ove točke« mijenjaju se i glase: »Odredbe točke 4«.

Slijedom promjene u stavku 1. ovog članka, u članku 22. stavku 4. Odluke, riječi »te upisa u zemljišne knjige« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. točke 4. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi: »Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa jednomjesečne zakupnine prije sklapanja ugovora o zakupu. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove proizašle iz ugovora o zakupu.«

Članak 3.

U članku 18. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi: »Garantni polog koji je uplatio ponuditelj izabran za zaključenje ugovora o zakupu postaje stalni polog koji služi kao sredstvo osiguranja plaćanja, na koji se ne obračunava kamata, a ostalim se ponuditeljima garantni polog vraća najkasnije u roku od osam dana nakon donošenja odluke o izboru ponuditelja s kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 372-01/09-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 3. ožujka 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=601&mjesto=10005&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr