SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 28. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05 i 109/ 07) i članka 88. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 3. ožujka 2009. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U članku 27. stavak 2. Stauta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) broj »13« mijenja se i glasi »15«.

Članak 2.

Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/09-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 3. ožujka 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=601&mjesto=10005&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr