SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/ 02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Malog Lošinja u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se javne potrebe u tehničkoj kulturi, raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju programa u tehničkoj kulturi i aktivnosti udruga sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje tehničke kulture,

- provođenje programa udruga, klubova i Zajednice u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži,

- planiranje istraživačkih projekata i publiciranje istih od značaja za grad.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu iznose 99.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2009. god. provodit će se kroz slijedeće udruge, klubove i Zajednice, aktivnosti i projekte, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Aktivnosti udruga, klubova i Zajednice teh. kulture 79.000,00 kn

1.1. Astronomsko društvo Leo Brenner 46.000,00 kn

Redovna djelatnost: aktivnosti iz astronomije za djecu i mladež (izvannastavna aktivnost), upoznavanje s znanstvenim i tehničkim dostignućima; aktivnosti na smanjenju svjetlosnog zagađenja; očuvanje povijesne baštine o Zvjezdarnici Manora, izdavanje časopisa društva.

1.2. Foto klub 12.000,00 kn

Redovna djelatnost: održavanje foto tečajeva za početnike, foto radionica s gostom, izložbe radova članova kluba, uključivanje u druge projekte od interesa za Grad, održavanje prostora.

1.3. Auto-klub Lošinj5.000,00 kn

Redovna djelatnost: obuka i pologanje ispita u vožnji biciklom, županijska takmičenja, pomoć sudionicima u prometu.

1.4. Moto-klub Lošinj 3.000,00 kn

Redovna djelatnost: moto susreti, djeca u prometu.

1.5. Zajednica tehničke kulture 10.000,00 kn

Novoosnovana udruga s ciljem koordinacije udruga tehničke kulture i organiziranja sekcija (brodomodelarstvo autohtonih brodica i dječja radionica crtanog filma).

2. Projekt Zvjezdarnice Manora 20.000,00 kn

Istraživanje, obrada i publiciranja materijala o aktivnostima i radu Zvjezdarnice Manora.

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-01/09-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 3. ožujka 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=601&mjesto=10005&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr