SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 39. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju imena trga

I.

Određuje se ime javne površine koja obuhvaća kčbr. 2645/2 ko Crikvenica i nalazi se u neposrednoj blizini raskrižja Ulice br. dr. Sobol i Ulice Tina Ujevića u Crikvenici (iza parkirališta hotela Therapia), a u naravi predstavlja parkirni prostor i prilaz okolnim kućama te glasi:

»TRG DUGA«.

II.

Označavanje imena trga izvršit će se postavljanjem odgovarajućeg obilježja - oznake.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 015-08/08-01/02

Ur. broj: 2107/01-01-09-7

Crikvenica, 26. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr