SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 16. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke
o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

Članak 1.

U članku 2. stavku 4. Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07 i 38/07), riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi »Gradskog poglavarstva«

zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Odluka će biti objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-05/07-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-09-21

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr