SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08) i članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova školskog odbora
Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

I.

U školski odbor Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija imenuju se:

1. Eduard Prijić, Nova cesta 220, Opatija,

2. Saša Bačić, Davorina Trinajstića 3, Opatija,

3. Kristina Tubić, M. Tita 88, Opatija,

4. Ronald Ribarić, Poginulih hrv. branitelja 5, Opatija,

5. mr. sc. Ersilia Kopani, St. dr. Vande Ekl 8, Opatija,

6. Zdenka Erjavec, R. K. Jeretova 22, Opatija,

7. Ivone Šabarić Rubeša, M. Tita 114, Opatija,

8. Bruno Starčić, Prolaz Matka Brajše 18, Opatija.

II.

Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/08-01/44

Ur. broj: 2156-01-01-09-6

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr