SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način utvrđivanja plaće i drugih primanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Članak 2.

Plaću čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Koeficijenti radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke su sljedeći:

- gradonačelnik - 7,00,

- zamjenik gradonačelnika - 5,50.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima.

Članak 5.

Zamjenik gradonačelnika koji dužnost ne obavlja profesionalno ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u visini 5.000,00 kuna neto.

Članak 6.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno ostala materijalna te druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s propisima, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Članak 7.

Rješenje o utvrđivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donosi gradsko upravno tijelo nadležno za radne odnose.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o plaći i drugim primanjima gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/97), osim odredbe članka 4. navedene Odluke, koja na snazi ostaje do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine, osim odredbe članka 4., koja na snagu stupa 1. siječnja 2010. godine.

Odluka će biti objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/00-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-09-4

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr