SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 I 37/06), članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2009. godinu, gradonačelnik Grada Cresa donosi

PLAN
prijma u službu u Grad Cres za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Tajništvo Grada Cresa tijekom 2009. godine.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (privitak 1).

Članak 3.

U 2009. godini ne planira se prijam u službu službenika i namještenika u tijela Grada Cresa.

Članak 4.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/5

Ur. broj: 2213/02-02-02-09-2

Cres, 31. siječnja 2009.

Gradonačelnik
Gaetano Negovetić, prof., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan prijma u službu u Grad Cres za 2009  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr