SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na osnovi članka 35. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 21. st. 2. toč. 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06 ) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2009. godine. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe

Članak 1.

Javno dobro koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju označeno kao k.č. 7867/1 - cesta, z.k.ul. 786, u k.o. Cres, stavlja se izvan opće uporabe u cijelini u površini od 2700,00 m2.

Zemljište iz st. 1 ovog članka, na osnovi ove Odluke upisat će se u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Poništava se odluka klasa: 011-01/08-1/18, Ur. broj: 2213/ 02-01-08-01, od 30. rujna 2008. godine, kojom se izvan opće uporabe stavilo javno dobro koje je u zemljišnim knjigama bilo označeno kao k.č. 7867 - cesta, z.k.ul. 786, k.o. Cres, u 224/38474 dijela, u površini od 224 m2, koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 10. listopada 2008. godine, u broju 37.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-1/18

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-03

Cres: 17. veljače 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr