SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

PONIKVE d.o.o. KRK
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na temelju čl. 20. st. 2. i st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 13. toč. 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, Skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 5. sjednici 18. prosinca 2008. godine

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i
visini cijena komunalnih usluga
(»Službene novine PGŽ« broj 3/08)

Članak 1.

U Odluci o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 3/08) odredba čl. 20. mijenja se i glasi:

»Cijena komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode u domaćinstvu utvrđuje se:

1. fiksna naknada za pokriće troškova održavanja sustava 24,00 kn/mjesečno

2. mjereni (volumetrijski) dio 2,10 kn/m3

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.«

Članak 2.

U Odluci odredba čl. 21. mijenja se i glasi:

»Cijena komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode u gospodarstvu utvrđuje se:

1. fiksna naknada za pokriće troškova održavanja sustava 24,00 kn/mjesečeno

2. mjereni (volumetrijski) dio 5,00 kn/m3.

Na cijenu iz st.1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost«.

Članak 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti jedinica lokalne samouprave odnosno nakon isteka zakonskog roka za očitovanje, a primjenjuje se počev od 1. veljače 2009. godine.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (5-s/1-08 od 18. 12. 2008.) objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Broj: 5-s/1-08

Krk, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Skupštine Društva
Zdenko Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr