SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 23. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad i članka 28.h Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/ 06 i 54/08) Općinsko poglavarstvo Općine Skrad, na sjednici održanoj 19. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika
i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Skrad

Članak 1.

U Odluci o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/06, 03/07 i 03/08) članak 4. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od 5.415,37 kuna bruto sukladno Odluci o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (»Narodne novine« broj 150/08) koja će se osnovica primjenjivati za obračun plaće od 1. siječnja 2009. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-01/01

Ur. broj: 2112/04-09-01-01

Skrad, 20. siječnja 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr