SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04) i članka 5. i 7. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 32/02 i 33/06), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 10. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju prijedloga Programa održivog razvitka
otočne skupine 4 Krk, Košljun, Prvić i Plavnik

I.

Usvaja se prijedlog Programa održivog razvitka otočne skupine 4 Krk, Košljun, Prvić i Plavnik.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/08-01/6

Ur. broj: 2142/05-01-08-22

Malinska, 10. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=597&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr