SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) i članka 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru zamjenice Općinskog načelnika Općine Baška

I.

Za zamjenicu Općinskog načelnika Općine Baška izabire se Suzana Tomašić.

II.

Suzana Tomašić dužnost zamjenice Općinskog načelnika Općine Baška započinje obnašati danom stupanja na snagu ove odluke, od kojega dana joj pripadaju i sva prava na temelju obnašanja dužnosti zamjenice načelnika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/4

Ur. broj: 2142-03-09-6

Baška, 26. siječnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr