SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i sukladno Proračunu Općine Baška za 2009. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/08), Općinski načelnik Općine Baška donosi

PLAN
prijma u službu u 2009. godini

I.

Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška nepopunjena sljedeća radna mjesta:

. Samostalni referent za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo - 1 izvršitelj,

. Referent za računovodstvene poslove - 1 izvršitelj.

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela, popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Na nepopunjena radna mjesta iz točke I. tijekom 2009. godine planira se prijam u službu i to:

. Samostalni referent za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme,

. Referent za računovodstvene poslove - 1 vježbenik (m/ ž) na određeno vrijeme (12 mjeseci).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/09-01/1

Ur. broj: 2142-03-09-1

Baška, 28. siječnja 2009.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr