SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju odredbe članka 18a. i 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina

Članak 1.

U Odluci o likovnoj nagradi Ivo Kalina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Nagrada se može dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi, za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 29. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr