SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 65. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke

I.

Razrješuje se Đani POROPAT dužnosti zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke i člana Poglavarstva Grada Rijeke zaduženog za područje poduzetništva na temelju podnesene ostavke s danom 11. veljače 2009. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/22

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 29. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr