SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, nakon savjetovanja sa sindikatom, na sjednici održanoj 20. siječnja 2009. godine, donosi

IZMJENE ETIČKOG KODEKSA
Gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U članku 9. stavku 2. Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/07) riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi »Gradskog poglavarstva,« brišu se.

U stavku 4. riječi »Gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima »gradonačelniku«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. riječi »Gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

U stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

Ove Izmjene stupaju na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Izmjene se objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 004-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/01-02-09-15

Opatija, 20. siječnja 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
prof. dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr