SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08), članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 36. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/ 07, 33/07 i 16/08), donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica (u daljnjem tekstu: JUO), potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, potreban broj namještenika na određeno vrijeme te planirani broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke tijekom 2009. godine.

Članak 2.

Ovaj Plan prijama u JUO sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO-u,

- potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2009. godinu,

- potreban broj vježbenika, te

- potreban broj namještenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.

Članak 3.

U JUO-u Grada Delnica zaposleno je na dan 31. prosinca 2008. godine kako slijedi:

- 16 službenika na neodređeno vrijeme, od kojih njih 7 ima VSS, 1 VSŠ te 8 SSS,

- 1 vježbenik sa VSS na 16 mjeseci, te

-5 namještenika svi sa SSS, od kojih 2 na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci te 3 u trajanju od 10 mjeseci.

Članak 4.

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2009. godinu:

- VSS - ukupno 7 službenika,

- VSŠ - ukupno 1 službenik,

- SSS - ukupno 8 službenika.

Članak 5.

Utvrđuje se prijam 0 vježbenika sa VSS te prijem 0 vježbenika sa SSS.

Članak 6.

Utvrđuje se prijam u službu na određeno vrijeme zbog daljnjeg izvršavanja planiranih dodatnih programa:

- ukupno 5 namještenika sa SSS.

Članak 7.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.

JUO Grada Delnica, postojeća radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, a koja budu slobodna zbog odlaska dosadašnjih službenika u mirovinu ili bilo kojeg drugog razloga napuštanja službe, te novonastala slobodna radna mjesta, nastojat će popuniti u dogovoru s gradonačelnikom, u što je moguće kraćem vremenu.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/08-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-09-04

Delnice, 30. siječnja 2009.

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr