SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u skladu s Odlukom o Proračunu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/08), Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na svojoj 138. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2009. godine donosi

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bakra i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno razdoblje za 2009. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Bakra u upravnim tijelima Grada Bakra predviđena 34 radna mjesta, a popunjeno je 19 radnih mjesta.

Članak 3.

Ured gradonačelnika Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu, predviđa prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Predstojnik Ureda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

- Stručni suradnik za kulturu, sport,

obrazovanje i predškolski odgoj . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 4.

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Stručni suradnik za graditeljstvo i

komunalnu djelatnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

- Referent održavanja komunalne

infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

- Referent za investicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

- Prometni redar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 5.

U Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Samostalni referent za upravne poslove . . . . . . 1 izvršitelj

- Administrativni referent za mjesnu

samoupravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 6.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra sukladno planiranim financijskom sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2009. godinu predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Stručni suradnik za obrt, malo i srednje

poduzetništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 7.

Slobodna radna mjesta u skladu s ovim Planom popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

Članak 8.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Bakra, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-01/09-01/04

Ur. broj: 2170-02-05-09-13

Bakar, 28. siječnja 2009.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr