SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 23. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
O ČETVRTIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka o Četvrtim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-08-31

Bakar, 23. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Ivana Herceg, v.r.

 

Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama P  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=594&mjesto=51222&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr