SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

140.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog rukovoditelja upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije donio je dana 24. prosinca 2008. godine sljedeći

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije
za 2009. godinu

I.

Plan prijma u službu donosi se za upravna tijela Primorsko-goranske županije sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine PGŽ« broj 5/08 - pročišćeni tekst).

Plan prijma u službu utvrđuje se za 2009. godinu (kratkoročni plan).

Plan prijma u službu utvrđuje se na temelju pisanih prijedloga rukovoditelja upravnih tijela Primorsko-goranske županije, vodeći računa o planiranim sredstvima za prijam službenika i namještenika, utvrđenim Proračunom Primorsko-goranske županije za 2009. godinu.

II.

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja, premještajem, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je položio državni stručni ispit.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Upravna tijela Primorsko-goranske županije popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije Klasa: 022-04/07-03/31, Ur. broj: 2170/1-04-01-07- 8 od 29. studenog 2007. godine i njegovih izmjena i dopuna, Klasa: 022-04/08-03/21 Ur. broj: 2170/1-05-01/6- 08-12 od 3. srpnja 2008.godine i osiguranim financijskim sredstvima.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika na određeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika-volontera za upravna tijela Primorsko-goranske županije, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Primorsko-goranske županije dužna su voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu, ukoliko su se u prijavi na natječaj, pozvali na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

V.

Župan će revidirati, u suradnji s rukovoditeljima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta u svrhu utvrđivanja potreba izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija potreba popunjavanja radnih mjesta vršiti će se, u pravilu, jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan i na obrazloženi zahtjev rukovoditelja upravnog tijela.

VI.

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2009. godinu primjenjuje se od dana donošenja.

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2009. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/08-01/16

Ur. broj: 2170/1-10-02/1-08-12

Rijeka, 24. prosinca 2008.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr