SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

66.

Na temelju članka 99. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06), a u svezi članka 93. Pravilnika o radu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/97, 27/ 97, 13/01 i 29/03), Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, na 143. sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

U Pravilniku o radu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/07, 27/97, 13/01 i 29/03)

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Prilikom odlaska u mirovinu djelatnik ima pravo na otpremninu u iznosu od 3 prosječne bruto plaće koje je ostvario u proteklih 12 mjeseci.«

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Djelatnik ima pravo na jubilarnu nagradu za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina radnog staža.

Jubilarna nagrada isplaćuje se u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima.«

U članku 77. st. 1. iza alineje 4 dodaje se nova alineja 5 koja glasi:

»- za novorođeno dijete djelatnika u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima.«

U članku 78 iza riječi »plaće« dodaju se riječi koje glase:

(»godišnji prosjek«)

Članak 79. stavak 1. alineja 2 mijenja se i glasi:

»- dnevnica u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima.«

U članku 81. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo obračunavaju se sukladno Odluci o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.«

U članku 81. stavak 2. se briše.

U članku 82. iza riječi »zrakoplova« dodaju se riječi »koji polijeću iz hrvatskih zračnih luka«.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Djelatniku kojem je odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe pripada naknada u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima.«

Članak 84. se briše.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Učenici i studenti kojima je odobrena praksa u Upravnim odjelima Općine Viškovo imaju pravo na nagradu u visini neoporezivog mjesečnog iznosa utvrđenog posebnim propisima (na bazi 170 sati). Naknada će se obračunavati proporcionalno satima obavljene prakse.«

Članak 2.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/40

Ur. broj: 2170-09-08-01-7

Viškovo, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Goran Petrc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr