SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

78.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2003. godinu, koje su tiskane u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 27 od 31. listopada 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2003. godinu

U Općem dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2003. godinu, u članku 1. pod A. »Računu prihoda i rashoda« vrše se sljedeće ispravke:

Rashodi umjesto iznosa 178.321.398,26 kn treba stajati 178.341.398,26 kn.

Rashodi za nefinancijsku imovinu umjesto iznosa 62.203.101,74 kn treba stajati 62.183.101,74 kn.

U članku 3. - »Posebni dio Proračuna« u razdjelu 1. - Ured župana, Županijske skupštine i poglavarstva, Glava 1. Predstavničko i izvršno tijelo, na poziciji 11 12 03 umjesto 4223 »Oprema za održavanje i zaštitu« treba stajati 3221 »Uredski materijal«.

U razdjelu 4. - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Glava 2. -Decentralizirane funkcije u zdravstvu i socijalnoj skrbi, na poziciji 42 06 08 umjesto 4511 »Dodatna ulaganja na građevinskim objektima« treba stajati 4264 »Ostala materijalna proizvedena imovina (projekti)«.

U razdjelu 5. - Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti, Glava 4. - Program javnih potreba, na poziciji 54 16 01 umjesto 3811 »Tekuće donacije u novcu« treba stajati 3631 »Tekuće pomoći unutar opće države«.

U koloni »Pozicija« broj 54 61 »Riječka filharmonija«, zamjenjuje se brojem 54 70 »Riječka filharmonija«.

U koloni »Pozicija« broj 54 61 01 »Tekuće donacije neprofitnim organizacijama«, zamjenjuje se brojem 54 70 01 »Tekuće donacije neprofitnim organizacijama«.

U koloni »Pozicija« broj 54 68 »Festival malih scena«, zamjenjuje se brojem 54 69 »Festival malih scena«.

U koloni »Pozicija« broj 54 68 01 »Tekuće donacije neprofitnim organizacijama«, zamjenjuje se brojem 54 69 01 »Tekuće donacije neprofitnim organizacijama«.

U razdjelu 7. - Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, na poziciji 70 28 03 umjesto 3511 »Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru« treba stajati 3512 »Subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru«.

Na poziciji 70 30 04 umjesto 3861 »Kapitalne pomoći bankama i trgovačkim društvima u javnom sektoru« treba stajati 3862 » Kapitalne pomoći bankama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora«.

U koloni »Funkcijska klasifikacija« ispred pozicije broj 70 35 01 upisuje se broj 0451.

Klasa: 021-04/03-02/60

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-7

Rijeka, 19. prosinca 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr