SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne Novine« broj 96/03) i članka Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 13. prosinca 2007.godine, donijelo je

PRORAČUN ZA 2009. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/07-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-4

Malinska, 13. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Proračun za 2009. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr