SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

74.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u svezi s člankom 35. Zakona o lovu (»Narodne novine« broj 10/94, 22/94, 29/99, 76/99, 14/01 i 4/ 02) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Proračunskog fonda za lovozakupnine

Članak 1.

Osniva se Proračunski fond za lovozakupnine (u daljnjem tekstu: Fond) u okviru računa Proračuna Primorsko-goranske županije radi odvojenog vođenja prihoda i rashoda prikupljenih u Proračunu Primorsko-goranske županije u skladu s primjenom Zakona o lovu.

Članak 2.

Fond se osniva za proračunsku godinu 2003. i djelovat će za naredne proračunske godine do donošenja odluke o njegovu prestanku.

Članak 3.

Upravitelj Fonda je Županijsko poglavarstvo, a upravno tijelo zaduženo za administrativno-tehničke poslove Fonda (financijski plan, izvješće, priprema akata i sl.) je Upravni odjel za gospodarski razvoj. Financijsko-računovodstvene poslove obavlja Upravni odjel za proračun i financije.

Nalog za raspolaganje sredstvima Fonda daje Predsjednik Poglavarstva.

Članak 4.

Izvori financiranja Fonda su:

1. namjenski prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije s osnova neraspoređenih naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova i to:

- 80 0znosa uplaćenih lovozakupnina za zajednička lovišta Primorsko-goranske županije;

- 90 0znosa uplaćenih lovozakupnina za državna lovišta na području Primorsko-goranske županije za privatno vlasništvo

2. neutrošena proračunska sredstva iz proračunske 2002. i 2003. godine prikupljena u Proračunu Primorsko-goranske županije za istu namjenu navedenu u točki 1. ovog članka;

3. prihodi i primici od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda.

Članak 5.

Sredstva Fonda uplaćuju se na poseban račun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka.

Članak 6.

Obveze Fonda podmiruju se iz sredstava Fonda.

Sredstva i obveze Fonda preuzima upravitelj.

Članak 7.

Dio sredstava neutrošenih tijekom pojedine godine prenose se u sljedeću godinu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/74

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-3

Rijeka, 18. prosinca 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr