SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 15. prosinca 2008. godine donosi

PLAN
nabave roba, radova i usluga Općine Mrkopalj
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu, a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 2.

Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2009.


Red. Naziv roba, radova usluga Konto Planirani iznos izražen u kn

br. bez PDV-a s PDV-om


1. Katastarska izmjera 323751 393.442,63 480.000,00

2. Geodetsko-katast.usluge 32375 122.950,82 150.000,00

3. Usluga izrade urb.plan uređenje centra Mrkopalj 426413 163.934,43 200.000,00

4. Usluga izrade Detaljni plan asfaltna baza Mrkovac 426419 81.967,21 100.000,00

5. Usluga izrade plana gospodarenja odlagalište otpada 323799 90.983,61 111.000,00

6. Uređenju Škole Sunger 41241 204.918,04 250.000,00

7. Uređenje zgrade DVD-a 42128 122.950,82 150.000,00

8. Uređenju nerazvrstanih cesta 42131 81.967,21 100.000,00


Članak 3.

Za nabavu roba i usluga te ustupanje radova iz ovog Plana općinski načelnik predlaže, kao odgovorna osoba naručitelja Općine Mrkopalj, a Općinsko poglavarstvo donosi odluku o početku postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Na sve što ovim Planom nije regulirano odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07).

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-31

Mrkopalj, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr