SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

219.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06 i 20/08) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 23. prosinca 2008. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima
za postavljanje predmeta i privremenih objekata

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/07) u članku 20. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Svjetleći reklamni pano koji nema reklamnu poruku mora se prekriti plakatom bijele boje.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi

»Na području Korzo reklamna tenda mora biti s okomitim prugama riječko-plave i bijele boje, a dozvoljavaju se i tanke pruge žute do narančaste boje širine do 0,01 m. Širina pruga, ovisno o dužini tende, može biti od 0,10 do 0,20 m.«

Članak 3.

U članku 53. stavak 4. mijenja se i glasi

»Na području Korzo tenda mora biti s okomitim prugama riječko-plave i bijele boje, a dozvoljavaju se i tanke pruge žute do narančaste boje širine do 0,01 m. Širina pruga, ovisno o dužini tende, može biti od 0,10 do 0,20 m. Suncobrani moraju biti bijele ili riječko-plave boje, a uz posebne uvjete Konzervatorskog odjela suncobrani mogu biti sive ili bež boje.«

Članak 4.

U članku 63. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi

»- pokretne naprave: štand, uslužna naprava i pokretna radnja.«

Članak 5.

U članku 66. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- pokretne naprava: naprava za zabavu, zabavni park i slično,«

Podstavak 11. briše se.

Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 11.

Članak 6.

U članku 67. stavak 9. briše se.

Dosadašnji podstavci 10. i 11. postaju podstavci 9. i 10.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/117-135

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 23. prosinca 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=592&mjesto=51000&odluka=219
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr