SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za 2009. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Ravna Gora i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:


Naziv udruge Iznos Namjena


KUD »Sloga« Ravna Gora 50.000,00 - naknada za dirigenta

33.500,00 - nabava novih instrumenata

25.000,00 - materijalni troškovi nastupa

11.500,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 120.000,00


HKD »Gora«

- Ravnogorski tamburaški orkestar i tamburaški tečaj 14.000,00 - naknada voditelja tečaja tamburice

8.000,00 - trošak voditelja orkestra

1.200,00 - najamnina za poslovni prostor

5.000,00 - materijalni troškovi nastupa

1.800,00 - nabava odora

- Ravnogorski tamburaši 7.500,00 - materijalni troškovi nastupa

2.500,00 - nabava žica i opreme


Ukupno: 40.000,00


MPZ »Gimpl« 35.000,00 - troškovi voditelja pjevačkog zbora

5.000,00 - materijalni troškovi nastupa


Ukupno: 40.000,00


SVEUKUPNO: 200.000,00


Članak 4.

Općina Ravna Gora će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Ravna Gora subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za sufinanciranje obnove sakralnih objekata na području Općine Ravna Gora.

Članak 6.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od posebnog su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 8.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/18

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr