SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu za 2009. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Općinu Ravna Gora, a u svezi:

- promicanja i poticanja sporta u cjelini,

- djelovanja sportskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreativnim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 362.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:


Naziv udruge Iznos Namjena


TSK »Ravnogorac« Ravna Gora 26.000,00 - troškovi trenera

52.500,00 - nabava skijaške opreme

(kombinezoni i cipele)

16.300,00 - materijalni troškovi nastupa na natjecanjima

5.200,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 100.000,00


Šah klub »Goranka« Ravna Gora 3.000,00 - naknade za stručni rad

14.600,00 - materijalni troškovi nastupa na natjecanjima

2.400,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 20.000,00


Šah škola »Goranka« Ravna Gora 5.500,00 - naknada za stručni rad

3.100,00 - materijalni troškovi nastupa na natjecanjima

2.400,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 11.000,00


NK »Goranka« Ravna Gora 45.000,00 - troškovi trenera i oružara

5.000,00 - troškovi usavršavanja trenera

27.400,00 - troškovi sudaca i delegata

8.200,00 - troškovi liječničkih pregleda

14.900,00 - troškovi liječničkih pregleda

24.000,00 - troškovi prijevoza

5.500,00 - najamnina za poslovni prostor


Ukupno: 130.000,00


SD »Kupjak« Kupjak 5.000,00 - nabava opreme

2.000,00 - najam dvorane tijekom zimskog perioda

2.500,00 - organizacija turnira povodom Sv. Vida

4.500,00 - kotizacija za sudjelovanje na turnirima


Ukupno: 14.000,00


SD »Stara Sušica« 6.000,00 - najam nogometnog igrališta

5.000,00 - troškovi sudaca i delegata

6.000,00 - troškovi prijevoza

4.000,00 - nabava opreme

2.000,00 - troškovi nastupa na turnirima


Ukupno: 23.000,00


SD »Stari Laz« 5.000,00 - najam nogometnog igrališta

4.000,00 - troškovi sudaca i delegata

6.000,00 - nabava opreme


Ukupno: 15.000,00


PD »Višnjevica« Ravna Gora 3.000,00 - troškovi manifestacije

»Hodočašće na Božji studenac«

6.000,00 - troškovi održavanja ostalih manifestacija


Ukupno: 9.000,00


KK »Goranka« 15.000,00 - troškovi redovnog prvenstva

10.000,00 - nabava sportske opreme

5.000,00 - troškovi sudaca


Ukupno: 30.000,00


Streljački klub »Ravna Gora« 2.000,00 - nabava pušaka

2.000,00 - nabava rekvizita

6.000,00 - nabava ostale opreme


Ukupno: 10.000,00


SVEUKUPNO: 362.000,00


Članak 4.

Općina Ravna Gora će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja, te redovno održavati sportske objekte iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/21

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr