SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

47.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2009. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1. program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. - IV. razreda,

2. program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3. program sufinanciranja rada folklorne družine,

4. program sufinanciranja troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja,

5. program sufinanciranja održavanja informatičke radionice.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 52.550,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:


Namjena Iznos


- sufinanciranje izborne nastave informatike od I. - IV. razreda 10.449,00


- sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja 12.824,00


- sufinanciranje rada folklorne družine 5.667,00


- sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja, kako slijedi:

Znanost mladima: biologija, fizika, zemljopis, matematika, hrvatski i engleski jezik, vjeronauk 2.015,00

Ekolozi 1.210,00

Likovnjaci 1.210,00

Pjevački zbor »Brezice« 2.415,00

Glazbena radionica 1.610,00

Literati 1.210,00

Scenska družina 1.055,00

Filolozi 805,00

Novinari 1.210,00

ŠŠK: odbojka, stolni tenis, košarka, šah, atletika 2.820,00

Promet 805,00

Informatičari 805,00

Vunarska radionica 805,00

Učenička zadruga 805,00

Debatni klub 805,00


- sufinanciranje održavanja informatičke radionice 4.025,00


U K U P N O: 52.550,00


Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/22

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr