SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2009. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirati će se iz sredstava prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta,

nogostupa, zelenih i ostalih javnih površine 25.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 73.554,00


ukupno kuna 98.554,00.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknada za koncesije i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje nogostupa »Jarak«

sa zamjenom dotrajalih cestovnih rubnjaka 650.000,00

2. pojačano održavanje nogostupa Kupjak 170.000,00


ukupno kuna 830.000,00.

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirati će se iz prohoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete

Kosa - Stari Laz 40.000,00


ukupno kuna 40.000,00.

Članak 5.

Građenje groblja financirati će se iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. unutarnje preuređenje mrtvačnice

Ravna Gora 60.000,00

4. nabava opreme mrtvačnice Ravna Gora 30.000,00

5. izgradnja nadgrobnih okvira 40.000,00


ukupno kuna 130.000,00.

Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 200.000,00

2. doprinos za šume 300.000,00

3. naknade od koncesije 20.000,00

4. prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00

5. prihodi od iznajmljivanja nekretnina

(poslovnog prostora) 400.000,00

6. tekuće pomoći iz državnog proračuna 163.554,00


ukupno kuna 1.098.554,00.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/60

Ur. broj: 2112/7-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr